intra

Kirjautuminen tapahtuu UTU-käyttäjätunnuksella (EI siis muodossa etunimi.sukunimi) ilman @utu.fi –loppuosaa.


Login with UTU username (NOT with the full name form lastname.firstname) without @utu.fi suffix.

← Back to intra